Xİdmətlər

Məsləhət xidmətləri

• Layihələrin idarə edilməsi • Təchizat • Texniki-İqtisadi əsaslandırma • Layihənin ətraf mühitə və cəmiyyətə təsirinin təhlili • Potensialın artırılması planları • Bütün layihələndirmə mərhələləri, o cümlədən layihə öncəsi mərhələ üçün yerüstü tədqiqatların aparılması.

Layihələndirmə və texniki ekspertiza

• Su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi • Kollektorların (Mikrotunellər, TBM) layihələndirilməsi • Çirkab su təmizləyici qurğuların layihələndirilməsi • Nasosxanaların layihələndirilməsi.