Bişkek su təchizatı və çirkab su sistemlərinin yenidən qurma layihəsi - Mərhələ II: uzunluğu 11 km olan kanalizasiya kollektorunun layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması.

Maliyyələşdirilən təşkilat: EBRD (Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı).

Görülən işlər:

 • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya, qidrogeologiya);
 • Yeni kanalizasiya kollektorunun detallı dizaynı, qəbuledici kamerasının yenilənməsi və genişləndirilməsi üçün və WWTP-nin giriş kamerasının genişləndirilməsi üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
 • SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
 • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
 • Müəllif nəzarəti.

 

Maliyyələşdirilən təşkilat: EBRD (Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı).

Görülən işlər:

 • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya, qidrogeologiya);
 • Yeni kanalizasiya kollektorunun detallı dizaynı, qəbuledici kamerasının yenilənməsi və genişləndirilməsi üçün və WWTP-nin giriş kamerasının genişləndirilməsi üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
 • SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
 • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
 • Müəllif nəzarəti.