Bişkek su təchizatı və çirkab su sistemlərinin yenidən qurma layihəsi - Mərhələ II: uzunluğu 11 km olan kanalizasiya kollektorunun layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması.

Çap etməyə hazırlayın

Bişkek su təchizatı və çirkab su sistemlərinin yenidən qurma layihəsi - Mərhələ II: uzunluğu 11 km olan kanalizasiya kollektorunun layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması.

Maliyyələşdirilən təşkilat: EBRD (Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı).

Görülən işlər:

  • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya, qidrogeologiya);
  • Yeni kanalizasiya kollektorunun detallı dizaynı, qəbuledici kamerasının yenilənməsi və genişləndirilməsi üçün və WWTP-nin giriş kamerasının genişləndirilməsi üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
  • SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
  • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
  • Müəllif nəzarəti.