Layihələndirmə və texniki ekspertiza

  • Su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi;
  • Kollektorların (Mikrotunellər, TBM) layihələndirilməsi;
  • Çirkab su təmizləyici qurğuların layihələndirilməsi;
  • Nasosxanaların layihələndirilməsi;
  • Su toplayıcı qurğuların və su bəndlərinin layihələndirilməsi;
  • Artizan və subartizan quyularının layihələndirilməsi;
  • İrriqasiya sistemlərinin layihələndirilməsi;
  • Sənaye və mülki tikintilərin layihələndirilməsi;
  • Memarlıq layihələndirilməsi.