Məsləhət xidmətləri

  • Layihələrin idarə edilməsi;
  • Təchizat;
  • Texniki-İqtisadi əsasladırma;
  • Layihənin ətraf mühitə və cəmiyyətə təsirinin təhlili;
  • Potensialın artırılması planları;
  • Bütün layihələndirmə mərhələləri, o cümlədən layihə öncəsi mərhələ üçün yerüstü tədqiqatların aparılması.