Sumqayıt şəhərinin, Corat, H.Z.Tağıyev və Ceyranbatan qəs-nin hissələrinin su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsi

Sifarişçi "Azərsu" ASC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

 • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
 • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
 • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
 • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
 • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

 • su şəbəkəsi – 625 km;
 • magistral su xətti - 29.8 km;
 • su anbarları - 4 х 10000 m3;
 • kanalizasiya şəbəkəsi - 86.8 km;
 • kanalizasiya kollektoru- 10.5 km;
 • mikrotunel - 1.9 km.

Sifarişçi "Azərsu" ASC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

 • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
 • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
 • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
 • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
 • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

 • su şəbəkəsi – 625 km;
 • magistral su xətti - 29.8 km;
 • su anbarları - 4 х 10000 m3;
 • kanalizasiya şəbəkəsi - 86.8 km;
 • kanalizasiya kollektoru- 10.5 km;
 • mikrotunel - 1.9 km.
Automotive Parts & System