Xətai rayonu "Bakı Ağ Şəhər" mərkəzındə su təchızatı, kanalızasıya və yağış sıstemlərının layıhəsi

Əsas göstəricilər:
- Layihənin hədəf ili – 2035 ildir;
- Əhalinin sayı 95000 nəfər nəzərdə tutulur. Bunlardan 50.000 nəfər yaşayan ve 45.000 nəfər isə çalışan;
- Layihənin əhatə etdiyi toplam xidmət sahəsi - 235 ha.

Layihələndirmə işlərinin həcmi:

- Magistral su xətti - 1272.0 m;
- Su şəbəkəsi – 37 909.00 m.;
- Kanalizasiya şəbəkəsi – 42 388.0 m.;
- Yağış suyu kanalizasiya şəbəkəsi – 4 564.0 m.;
- Yağış suyu qəbuledici barmaqlıq- 1316 ədəd;
- Mikrotunel – 953.0 m.

Əsas göstəricilər:
- Layihənin hədəf ili – 2035 ildir;
- Əhalinin sayı 95000 nəfər nəzərdə tutulur. Bunlardan 50.000 nəfər yaşayan ve 45.000 nəfər isə çalışan;
- Layihənin əhatə etdiyi toplam xidmət sahəsi - 235 ha.

Layihələndirmə işlərinin həcmi:

- Magistral su xətti - 1272.0 m;
- Su şəbəkəsi – 37 909.00 m.;
- Kanalizasiya şəbəkəsi – 42 388.0 m.;
- Yağış suyu kanalizasiya şəbəkəsi – 4 564.0 m.;
- Yağış suyu qəbuledici barmaqlıq- 1316 ədəd;
- Mikrotunel – 953.0 m.

Automotive Parts & System