Quba şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsi

Çap etməyə hazırlayın

Quba şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsi

Sifarişçi "Texno-Atinak" MMC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

 • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
 • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
 • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
 • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
 • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

 • su şəbəkəsi – 146 km;
 • magistral su xətti - 14.4 km;
 • içməli su nasos stansiyası - 1 əd.;
 • su anbarları - 2 х 2500 m3, 4 х 1000 m3, 1 х 5000 m3;
 • kanalizasiya şəbəkəsi - 138 km;
 • kanalizasiya kollektoru- 13 km;
 • kanalizasiya nasos stansiyası - 2 əd.