Buzovna qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi

Çap etməyə hazırlayın

Buzovna qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi

Sifarişçi "Azərsu" ASC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

  • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
  • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
  • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
  • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
  • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

  • Kanalizasiya şəbəkəsi - 233.2 km;
  • Mikrotunel - 8.75 km.