Novxanı, Göradil, Pirşağı qəsəbələrinin bağ hissələrinin və Sumqayıt şəhərinin bir hissəsinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması layihəsi

Çap etməyə hazırlayın

Novxanı, Göradil, Pirşağı qəsəbələrinin bağ hissələrinin və Sumqayıt şəhərinin bir hissəsinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması layihəsi

Sifarişçi "Azərsu" ASC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

  • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
  • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
  • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
  • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
  • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

  • su şəbəkəsi – 418,36 km;
  • magistral su xətti - 4,5 km;
  • su anbarları - 6 х 10000 m3;
  • içməli su nasos stansiyası - 2 əd.

Bundan əlavə xətlər üzərində yanğın hidrantları, təxliyyə qurğuları, siyirtmə kameraları, havaburaxıcılar da layihələndirilmişdir.