Xətai rayonu "Bakı Ağ Şəhər" mərkəzındə su təchızatı, kanalızasıya və yağış sıstemlərının layıhəsi

Çap etməyə hazırlayın

Xətai rayonu "Bakı Ağ Şəhər" mərkəzındə su təchızatı, kanalızasıya və yağış sıstemlərının layıhəsi

Əsas göstəricilər:
- Layihənin hədəf ili – 2035 ildir;
- Əhalinin sayı 95000 nəfər nəzərdə tutulur. Bunlardan 50.000 nəfər yaşayan ve 45.000 nəfər isə çalışan;
- Layihənin əhatə etdiyi toplam xidmət sahəsi - 235 ha.

Layihələndirmə işlərinin həcmi:

- Magistral su xətti - 1272.0 m;
- Su şəbəkəsi – 37 909.00 m.;
- Kanalizasiya şəbəkəsi – 42 388.0 m.;
- Yağış suyu kanalizasiya şəbəkəsi – 4 564.0 m.;
- Yağış suyu qəbuledici barmaqlıq- 1316 ədəd;
- Mikrotunel – 953.0 m.