Abşeron və Binəqədi rayonlarının hissələrinin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması

Çap etməyə hazırlayın

Abşeron və Binəqədi rayonlarının hissələrinin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması

Sifarişçi "Azərsu" ASC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

  • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya, qeofizika); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
  • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
  • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
  • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
  • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

  • kanalizasiya şəbəkəsi - 317,1 km;
  • kanalizasiya kollektoru-  25,3 km;
  • mikrotunel - 7,5 km;
  • kanalizasiya nasos stansiyası - 3 əd.