Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsi

Çap etməyə hazırlayın

Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsi

Sifarişçi "Azərsu" ASC, Azərbaycan.                                                                    

Görülən işlər:

 • Mühəndis-axtarış (topoqrafiya, qeoloqiya); hidravlik modelləşdirmə, Bentley SewerGEMS və WaterGEMS vasitəsilə simulasiyalar və s.;
 • SNiP and AzDTN standartlarına uyğun olaraq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması;
 • BOQ və texniki spesifikasiyaların tərtibi, tikintinin təşkili layihəsinin hazırlanması;
 • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
 • Lazımı məlumatlarının və sənədlərinin təqdimi;
 • Müvafiq orqanlardan razılaşmaların və rəylərin alınması.

Layihələndirilən həcm:

 • su şəbəkəsi – 102.5 km;
 • magistral su xətti - 3.5 km;
 • içməli su nasos stansiyası - 1 əd.;
 • su anbarları - 2 х 500 m3;
 • kanalizasiya şəbəkəsi - 85.4 km;
 • kanalizasiya kollektoru- 5.1 km.